HotTeam

31/12/2022 10:33 813 lượt truy cập

TA CÓ THỂ SỬA CHỮA VẠN VẬT TRONG DÒNG THỜI GIAN
Chap 9

Chọn server để xem

VIP
Báo cáo

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
31/12/2022 10:33
822
31/12/2022 10:33
512
31/12/2022 10:33
518
31/12/2022 10:32
510
31/12/2022 10:32
589
31/12/2022 10:32
607
31/12/2022 10:32
682
31/12/2022 10:32
752
31/12/2022 10:32
353
31/12/2022 10:31
1396

Tóm tắt

Đan dược quá thời hạn làm sao bây giờ? Không sợ! Ta có thể hồi tưởng đan dược thời gian, các ngươi quá thời hạn đan dược ta tất cả đều muốn! Tu luyện công pháp quá chậm làm sao bây giờ? Không sợ ta có thể đem tu luyện công pháp thời gian về sau điều bên trên năm năm, công pháp lập tức là đại thành. Thân thể thụ thương làm sao bây giờ? Không sợ! Ta có thể hồi tưởng thân thể trạng thái, để ngươi thân thể khôi phục thụ thương trước đó dáng vẻ. Xuyên qua đến thế giới khác phát hiện mình là cái phế vật? Không sợ! Ta có thể sửa chữa vạn vật thời gian tuyến!

Bình luận

Nội dung liên quan