Xuhao Team

26/03/2023 17:43 150.47 K lượt truy cập
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng -

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
4000
Tác giả
Dạ Kiêu
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tên khác: Magic Emperor, 魔皇大管家, Housekeeper is the Magic Emperor
Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhân được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa, dẫn tới họa sát thân. Sống lại sau khi hắn nhưng lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không thành vì một cái gia tộc xuống cấp quản gia. Lại nhìn một cái thủ đoạn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái gia tộc nhỏ yếu mang hướng đỉnh phong tồn tại.
Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhận được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa_Cửu U Bí Lục, đưa tới họa sát thân. Trọng sinh sau rồi hắn lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không trở thành một cái cô đơn gia tộc quản gia. Thử xem một cái tàn nhẫn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái tiểu gia tộc mang hướng đỉnh phong tồn tại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/03/2023 17:43
26
25/03/2023 19:05
793
25/03/2023 14:39
821
21/03/2023 09:52
1703
21/03/2023 09:51
500
21/03/2023 09:49
504
11/03/2023 11:27
1867
11/03/2023 11:26
812
10/03/2023 22:04
779
09/03/2023 17:19
847
09/03/2023 17:19
593
09/03/2023 17:19
603
09/03/2023 17:20
3811
09/03/2023 17:20
2038
09/03/2023 17:20
1302
09/03/2023 17:22
681
09/03/2023 17:18
1004
18/02/2023 15:15
1107
04/02/2023 13:43
1769
04/02/2023 13:37
1046
28/01/2023 19:45
666
28/01/2023 19:40
3342
21/01/2023 19:55
2006
21/01/2023 19:53
975
14/01/2023 13:38
1568
14/01/2023 13:36
737
07/01/2023 13:41
1515
07/01/2023 13:38
686
28/12/2022 13:34
2655
25/12/2022 03:09
1311
28/12/2022 13:29
408
17/12/2022 16:56
2293
17/12/2022 16:54
852
10/12/2022 16:40
2061
10/12/2022 16:39
807
03/12/2022 16:11
90
03/12/2022 16:10
666
26/11/2022 15:51
1961
26/11/2022 15:49
777
19/11/2022 15:31
1117
19/11/2022 15:31
1110
12/11/2022 12:59
90
12/11/2022 12:57
417
05/11/2022 14:22
810
05/11/2022 14:21
383
31/10/2022 11:01
646
31/10/2022 11:00
304
31/10/2022 10:58
303
31/10/2022 10:57
265
31/10/2022 10:56
248

Bình luận

Nội dung liên quan