JaChi Translator Team

30/01/2023 12:57 1.95 K lượt xem
Hôm Nay Quý Phi Cũng Sẽ Lấy Thân Phục Địch -

Hôm Nay Quý Phi Cũng Sẽ Lấy Thân Phục Địch

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
24/12/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Fire工作室,顾我,白三文化
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

"Hoán đổi thân xác với kẻ thù, rồi sau đó phát hiện ra cô ta đang mang thai?!" Kiều quý phi buộc phải ôm "bóng" thay thế Ninh quý nhân, nàng mỗi ngày đều tức muốn điên người. Điều khó tin nhất chính là: quý nhân xảo quyệt thâm độc này, lại đang crush bổn cung?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Views
24/12/2022 11:54
452
30/12/2022 10:45
274
30/12/2022 10:47
210
30/12/2022 22:08
217
02/01/2023 20:43
355
09/01/2023 13:18
188
16/01/2023 11:51
123
25/01/2023 10:27
69
28/01/2023 23:07
0

Bình luận

Nội dung liên quan