U Lan Cốc Team

30/01/2023 11:58 5.82 K lượt xem
LÀM CÁ KOI TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - 在生存游戏做锦鲤

LÀM CÁ KOI TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN

Tên khác

在生存游戏做锦鲤

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
02/02/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
阅文漫画
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tại 1 bến cảng có những mối nguy hiểm không tên chẳng ai biết trước, những dòng chữ mơ hồ nói cho Phù An An biết rằng đây là 1 trò chơi sinh tồn. Phù An An cứ nghĩ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, khi tỉnh lại cũng sẽ không quá kích động. Cho đến khi trò chơi nói với cô: không tuân thủ quy tắc của trò chơi sẽ phải chết, không thể tồn tại trong quá 30 ngày cũng sẽ chết.Vòng xoáy của những nguy hiểm không biết trước như 1 cơn lũ cuốn lấy tất cả...Rốt cuộc Phù An An phải làm sao để tồn tại trong môi trường thiếu thốn vật chất và đầy rẫy hiểm nguy?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Views
28/01/2023 13:04
221
28/01/2023 13:04
22
28/01/2023 13:04
123
28/01/2023 13:04
119
28/01/2023 13:04
1
28/01/2023 13:04
3
28/01/2023 13:04
10
28/01/2023 13:04
271
28/01/2023 13:04
2
28/01/2023 13:04
5
28/01/2023 13:04
179
28/01/2023 13:04
1
28/01/2023 13:04
2
28/01/2023 13:04
3
28/01/2023 13:04
1
28/01/2023 13:04
216
28/01/2023 13:04
1
28/01/2023 13:04
177
28/01/2023 13:04
59
28/01/2023 13:04
302
28/01/2023 13:04
378
28/01/2023 13:04
308
28/01/2023 13:04
477
28/01/2023 13:04
350
28/01/2023 13:04
970
28/01/2023 13:04
517
28/01/2023 13:04
542
28/01/2023 13:04
3
28/01/2023 13:04
980
28/01/2023 13:04
74
28/01/2023 13:04
581
28/01/2023 13:04
840
28/01/2023 13:04
605
28/01/2023 13:04
594
28/01/2023 13:04
584
28/01/2023 13:04
560
28/01/2023 13:04
592
28/01/2023 13:04
508
28/01/2023 13:04
536
28/01/2023 13:04
527
28/01/2023 13:04
576
28/01/2023 13:04
672
28/01/2023 13:04
522
28/01/2023 13:04
510
28/01/2023 13:04
2
28/01/2023 13:04
522
28/01/2023 13:04
565
28/01/2023 13:04
580
28/01/2023 13:04
535
28/01/2023 13:04
527

Bình luận

Nội dung liên quan