Cổ Team

31/03/2023 19:37 9.95 K lượt truy cập
Thu Về Hàng Triệu Đồ Đệ, Vi Sư Vô Địch Thế Gian - Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Ta Chính Là Tông Môn Đại Lão

Thu Về Hàng Triệu Đồ Đệ, Vi Sư Vô Địch Thế Gian

Tên khác

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Ta Chính Là Tông Môn Đại Lão

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
17/01/2023
Số chương
1000
Tác giả
塔尔西斯动漫
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

(Vô địch thiên hạ+hệ thống+sủng vật+thu đồ đệ)
"Ding! Bạn đã dạy cho đồ đệ cảu mình công pháp vô tuyến thứ tám, kích hoạt tiền thưởng gấp tỷ lần để có được tâm pháp cấp thần!"
"Ding! Bạn đã cho đồ đệ bảo khí, kích hoạt hoàn trả lại thần khí!"
"Đinh! Ngươi tặng đồ đệ 10 hạ phẩm linh thạch, kích phát gấp vạn lần hoàn trả, thu được 10 vạn trung phẩm linh thạch!"
"Đệ tử, hôm nay ta tặng ngươi thánh khí , Thiên Thác Kiếm!"
"Sư phụ, còn ngươi thì sao?" - Đồ đệ sau khi được cho 1 đống pháp bảo đặt câu hỏi
"Ta muốn làm gì thì làm!"
Bạch Ngọc lấy ra phần thưởng được trả lại sau triệu triệu lần được hệ thống hoàn trả.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
31/03/2023 19:37
5
26/03/2023 09:02
1100
27/03/2023 09:50
1836
27/03/2023 09:50
1947
12/03/2023 07:12
784
27/03/2023 09:50
2970
27/03/2023 09:51
2696
27/03/2023 09:51
2440
27/03/2023 09:51
3970
27/03/2023 09:51
1118
27/03/2023 09:58
2888
27/03/2023 09:58
2698
15/02/2023 06:47
2734
13/02/2023 18:17
4608
13/02/2023 07:23
2825

Bình luận

Nội dung liên quan