Cổ Team

24/01/2023 23:52 25.75 K lượt xem
Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại - 全民御兽:开局觉醒神话级天赋

Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại

Tên khác

全民御兽:开局觉醒神话级天赋

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
04/01/2023
Số chương
100
Tác giả
一世琉璃(原著) + 漫潮社(绘制)
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Bạch Tử An xuyên không tới thời đại toàn dân ngự thú, gia gia tức ông nội của hắn là một trong bảy vị tối cường giả của thế giới lúc bấy giờ, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân mạch có nhân mạch, trời sinh đã ở vạch đích!
Đã thế, Bạch Tử An còn thức tỉnh thiên phú cấp thần thoại trong truyền thuyết « Thiên Khải Chi Nhãn », có thể thu được chỉ dẫn từ Thiên Đạo, biết được thế gian vạn sự!
Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại bọn mình sẽ thầu, anh em ủng hộ và chia sẻ

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Views
24/01/2023 23:52
0
24/01/2023 23:49
2483
18/01/2023 12:08
3982
11/01/2023 13:46
3792
12/01/2023 11:47
3609
09/01/2023 09:55
6060

Bình luận

Nội dung liên quan