Cổ Team

28/03/2023 19:55 24.91 K lượt truy cập
Vương Giả Săn Mồi - Ổn Định Đừng Lãng; Ổn Định Đừng Gây Sóng Gió

Vương Giả Săn Mồi

Tên khác

Ổn Định Đừng Lãng; Ổn Định Đừng Gây Sóng Gió

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
12/02/2023
Số chương
500
Tác giả
暴暴是只猫
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Thiên đường đã đóng cửa, địa ngục đủ quân số. Vì vậy, ta đây ở lại thế giới là tai họa ... Vua của thế giới ngầm, Trần Nặc, đã xuyên không đến một người bình thường, trở về năm 18 tuổi! Vốn muốn an phận thủ thường, tán tỉnh hoa khôi trường học, đến nhà bố vợ ăn cơm, nhưng luôn có kẻ thù không mời mà đến. ... Quên đi, ta sẽ thách đấu! Bắt đầu!
Vương Giả Săn Mồi hay Ổn định đừng lãng cổ team dịch tiếp từ chap 55

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/03/2023 19:55
0
24/03/2023 17:18
1228
25/03/2023 09:43
1354
25/03/2023 09:43
1394
25/03/2023 09:43
1558
25/03/2023 09:43
1782
25/03/2023 09:43
1735
15/03/2023 18:37
2112
18/02/2023 23:51
3563
21/03/2023 11:18
3222
14/02/2023 19:48
3758
14/02/2023 19:46
4703
13/02/2023 15:37
1489
14/02/2023 17:25
525
14/02/2023 17:25
483
13/02/2023 15:33
434
14/02/2023 17:25
473
13/02/2023 15:31
358
13/02/2023 15:30
346
13/02/2023 15:29
334
13/02/2023 15:28
310
14/02/2023 17:25
318
13/02/2023 15:25
282
13/02/2023 15:24
102
13/02/2023 15:23
288
13/02/2023 15:22
293
13/02/2023 15:21
317
13/02/2023 15:20
282
13/02/2023 15:19
280
13/02/2023 15:18
277
13/02/2023 15:16
268
13/02/2023 15:15
288
14/02/2023 17:25
262
13/02/2023 15:13
258
13/02/2023 15:12
269
13/02/2023 15:10
278
13/02/2023 15:10
300
13/02/2023 15:09
265
13/02/2023 15:07
282
13/02/2023 15:07
298
13/02/2023 15:05
268
13/02/2023 15:05
291
13/02/2023 15:03
293
13/02/2023 15:03
293
13/02/2023 15:01
300
13/02/2023 15:01
282
13/02/2023 15:00
319
13/02/2023 14:59
310
13/02/2023 14:57
327
13/02/2023 14:56
312

Bình luận

Nội dung liên quan