Nhà Ô Mai Phim

26/01/2023 18:44 249 lượt truy cập

Phim Tổ Quốc : Pháo Đài Salem mùa 2
Tập 10 Revolution

Chọn server để xem

VIP
Báo cáo

Danh sách tập

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2023 18:01
159
26/01/2023 15:13
118
26/01/2023 12:35
124
26/01/2023 01:56
141
25/01/2023 12:43
143
25/01/2023 11:29
171
26/09/2022 19:45
152
26/09/2022 19:50
294

Tóm tắt

Motherland: Fort Salem Season 2 - Pháo Đài Salem Phần 2 2021: tiếp theo câu chuyện phần 1 phần này Raelle Collar, Abigail Bellweather và Tally Craven đạt đến một trình độ thượng thừa, nhưng tổ chức Spree phần trước chưa bị tiêu diệt hoàn toàn lần này chúng sẻ có một âm mưu to lớn hơn và nham hiểm hơn để nhằm tiêu diệt cả 3 vị phù thủy này.

Bình luận

Nội dung liên quan