Mê Hoạt Hình

11/03/2023 00:17 105 lượt truy cập
Đấu Thần Cơ - Bản Hoạt Hình - Ancient Girl's Frame

Đấu Thần Cơ - Bản Hoạt Hình

Tên khác

Ancient Girl's Frame

Số tập
Đang cập nhật
Nước sản xuất
Trung Quốc
Báo cáo

Tóm tắt

Nội dung: Trong quá khứ xa xôi, những người ngoài hành tinh sống sót bị Nergal xâm lược và đày xuống trái đất do khai thác nguồn năng lượng vô hạn đã tạo ra di tích và nền văn minh của các vị thần cho trái đất và tiếp tục cho đến ngày nay. Khi trái đất phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tương tự, người máy khổng lồ bị phong ấn trong di tích đã thức tỉnh, để tìm kiếm người chị bị mất tích trong cuộc tấn công của Nergal, Lý Tinh Lan đã tình nguyện tham gia vào đơn vị AG ở đầu chiến tuyến

Danh sách tập

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2023 18:47
0
26/01/2023 18:40
0
26/01/2023 18:33
1
26/01/2023 18:23
1
26/01/2023 17:37
1
26/01/2023 17:08
1
26/01/2023 17:15
1
26/01/2023 16:18
1
26/01/2023 16:58
3
26/01/2023 16:21
3
26/01/2023 16:31
7

Bình luận

Nội dung liên quan