Truyen30s

09/03/2023 17:10 3.35 K lượt truy cập
Cung tiên sinh, nhà ngươi tam bảo xét nhà - 豪门总裁 现言萌宝

Cung tiên sinh, nhà ngươi tam bảo xét nhà

Tên khác

豪门总裁 现言萌宝

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
04/02/2023
Số chương
3000
Tác giả
Nô Kute
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

】 đại hôn trước tao ngộ phản bội, lạnh Tích Nguyệt quán bar mua say, còn cùng "Nhân viên phục vụ" một đêm đêm xuân. Bốn năm sau, nàng mang theo ba cái manh em bé trở về. Ngoài ý muốn phát hiện hài tử cha thế mà quyền thế ngập trời. . . . .

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/02/2023 16:25
271
06/02/2023 16:18
139
06/02/2023 16:14
145
06/02/2023 16:14
133
06/02/2023 16:11
143
06/02/2023 16:09
152
06/02/2023 16:09
134
06/02/2023 16:09
121
06/02/2023 16:04
134
06/02/2023 16:00
127
04/02/2023 16:01
161
04/02/2023 16:01
134
04/02/2023 15:49
138
04/02/2023 15:49
146
04/02/2023 15:45
136
04/02/2023 15:45
142
04/02/2023 15:45
143
04/02/2023 15:42
170
04/02/2023 15:38
186
04/02/2023 15:38
256

Bình luận

Nội dung liên quan