Cổ Team

28/01/2023 15:13 38.68 K lượt xem
Bất Bại Chiến Thần Đi Ở Rể - The Invincible God of War

Bất Bại Chiến Thần Đi Ở Rể

Tên khác

The Invincible God of War

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
39
Tác giả
Idol Meow Studio
Báo cáo

Tóm tắt

Vì thấy bộ Bất Bại Chiến Thần Đi Ở Rể này còn chap cuối là end chưa ai dịch nên dịch nốt nhé.
Người khác đi ở rể nhận hết nhục nhã, nhưng Tô Trạch không giống thế, hiển nhiên thành đại gia nhà vợ. Mẹ vợ: Đồ khốn, mau ly hôn với con gái ta đi. Ba! Mẹ vợ che mặt: Chiến thần, ta biết sai, mong ngài đừng bỏ con gái của ta.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Views
28/01/2023 15:13
10309
21/11/2022 11:25
2007
21/11/2022 11:24
752
21/11/2022 11:23
708
21/11/2022 11:22
634
21/11/2022 11:21
586
21/11/2022 11:20
636
21/11/2022 11:20
585
21/11/2022 11:19
581
21/11/2022 11:18
621
21/11/2022 11:17
583
21/11/2022 11:16
30
21/11/2022 11:15
32
21/11/2022 11:14
561
21/11/2022 11:14
569
21/11/2022 11:13
549
21/11/2022 11:12
556
21/11/2022 11:11
587
21/11/2022 11:10
619
21/11/2022 11:09
661
21/11/2022 11:07
593
21/11/2022 11:07
593
21/11/2022 11:06
587
21/11/2022 11:05
587
21/11/2022 11:04
621
21/11/2022 11:03
616
21/11/2022 11:02
599
21/11/2022 11:02
596
21/11/2022 11:01
641
21/11/2022 11:00
669
21/11/2022 10:59
656
21/11/2022 10:58
677
21/11/2022 10:58
724
21/11/2022 10:57
753
21/11/2022 10:56
793
21/11/2022 10:56
800
21/11/2022 10:55
803
21/11/2022 10:54
978
21/11/2022 10:53
197

Bình luận

Nội dung liên quan