Lov Castle

30/05/2023 21:47 200.2 K lượt truy cập
Cú đấm Netkama - Netkama punch!!!

Cú đấm Netkama

Tên khác

Netkama punch!!!

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
20/02/2023
Số chương
Đang cập nhật
Thể loại
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Một năm trước tôi là một người chơi dàng cấp thế giới trong trò chơi [Arcadia] Tuy nhiên, mọi thứ tối gây dựng đều bị Shin Hee jao phá hủy dễ dàng. Tôi đã bán tài khoản của mình với gia cao và quyết định không bao giờ dạt chôn vào trò chơi nữa. Ngay cả khi tôi bỏ cuộc bây giờ, điều đó không có nghĩa là tôi bỏ cuộc mãi mãi, phải không? Một năm sau, tôi đã tạo một tài khoản mới và bắt đầu lại..

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/05/2023 21:47
0
25/05/2023 19:50
2057
16/05/2023 12:42
4245
14/05/2023 08:46
2708
14/05/2023 08:43
1978
14/05/2023 08:36
1994
12/05/2023 21:24
2503
12/05/2023 21:07
2053
12/05/2023 20:54
1959
12/05/2023 17:39
2347
14/05/2023 13:21
2615
11/05/2023 18:02
2394
11/05/2023 17:58
2138
10/05/2023 14:35
2523
10/05/2023 14:24
2318
10/05/2023 14:13
2325
10/05/2023 14:04
2258
10/05/2023 13:59
2200
10/05/2023 13:51
2228
10/05/2023 13:41
2395
10/05/2023 13:35
2451
05/05/2023 22:10
4355
02/05/2023 00:32
5818
01/05/2023 22:20
4916
27/04/2023 20:13
7943
27/04/2023 20:05
5785
26/04/2023 20:07
5564
26/04/2023 20:01
5092
25/04/2023 19:57
5020
16/04/2023 01:09
11805
16/04/2023 00:40
9847
16/04/2023 00:19
8297
16/04/2023 00:04
9864
28/03/2023 20:11
5861
28/03/2023 16:42
4128
11/03/2023 17:43
4908
12/04/2023 18:16
4669
12/04/2023 18:15
4399
24/04/2023 19:35
3711
24/04/2023 19:35
3944
24/04/2023 19:34
4197
24/04/2023 19:34
5180
24/04/2023 19:34
13943

Bình luận

Nội dung liên quan