Hào Hiệp Sơn Trang

28/03/2023 19:45 181.55 K lượt truy cập
Nhất Kiếm Độc Tôn - 一剑独尊

Nhất Kiếm Độc Tôn

Tên khác

一剑独尊

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
500
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Nhất Kiếm Độc Tôn được dịch bởi Hào hiệp sơn trang và đăng tải duy nhất trên fuhu.
Gia tộc trưởng lão vì tranh đoạt mỏ bên trên quyền khai thác, phái người nát hắn đan điền, từ đây trở thành Diệp gia con rơi. Nhưng mà hắn lại bởi vì mẫu thân chảy máu chiếc nhẫn ngoài ý muốn tiến vào giới ngục tháp, đến người thần bí chỉ điểm, tu luyện chưa hề có người tu luyện qua kiếm đạo. Diệp gia khí thiếu Diệp Huyền: Ta nhất định phải trở nên cường đại, như thế mới có thể bảo vệ muội muội, đoạt lại ta tại Diệp gia mất đi hết thảy. Nữ tử thần bí: Đi theo ta, ta để ngươi trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ. Tại nữ tử thần bí trợ giúp hạ, Diệp Huyền có thể trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ sao?...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/03/2023 19:45
168
24/03/2023 18:22
725
28/03/2023 13:32
543
24/03/2023 13:30
540
24/03/2023 12:39
491
24/03/2023 10:46
513
24/03/2023 10:23
493
21/03/2023 13:40
834
24/03/2023 18:24
624
24/03/2023 18:24
602
20/03/2023 13:59
702
20/03/2023 13:17
625
20/03/2023 12:31
626
24/03/2023 18:24
606
24/03/2023 18:24
596
20/03/2023 00:33
851
19/03/2023 10:09
411
19/03/2023 10:06
659
18/03/2023 20:38
702
18/03/2023 13:41
674
18/03/2023 13:37
609
18/03/2023 13:03
642
18/03/2023 09:39
255
18/03/2023 09:32
605
17/03/2023 23:02
677
17/03/2023 20:38
672
14/03/2023 21:22
949
14/03/2023 20:39
766
14/03/2023 20:09
762
14/03/2023 14:16
775
14/03/2023 13:42
679
14/03/2023 13:16
666
14/03/2023 12:53
684
14/03/2023 10:08
777
14/03/2023 09:30
728
13/03/2023 19:46
808
13/03/2023 13:31
945
13/03/2023 19:45
773
11/03/2023 13:24
1013
06/03/2023 21:29
1326
06/03/2023 20:43
1039
06/03/2023 13:50
995
06/03/2023 13:31
907
06/03/2023 13:17
930
06/03/2023 12:47
872
06/03/2023 11:48
950
06/03/2023 10:09
890
06/03/2023 00:51
941
06/03/2023 00:48
939
05/03/2023 09:55
1001

Bình luận

Nội dung liên quan