Đắc Đạo Chân Nhân

16/05/2023 23:52 12.13 K lượt truy cập
Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy -

Chiền Thần Tự Sát Hồi Quy

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Zephyr - kẻ sống sót cuối cùng và cũng là kẻ đã đạt đến sức mạnh đỉnh cao của nhân loại. Trong trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Tartaus, anh ta đã tất bại và cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhân loại. Tuy nhiên, Zephyr đã nhận được một cơ hội hồi quy về quá khứ 10 năm trước từ những vị thần - những kẻ anh ta vô cùng ghê tởm. Dù cơ hội hồi quy này có đến từ đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn là một cơ hội, Zepher - kẻ đạt đến đỉnh cao của nhân loại sẽ hồi quy và trở lại 1 lần nữa! "Bọn thần thánh ghê tởm, chúng dám xem con người như những sinh vật hạ đẳng, chỉ đáng để chúng quan sát và tiêu khiển. Lần này, Zephyr ta sẽ xé chúng ra làm ngàn mảnh!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2023 23:52
0
13/05/2023 00:40
246
13/05/2023 00:38
60
27/04/2023 17:11
319
21/04/2023 16:12
255
10/04/2023 16:45
178
03/04/2023 09:16
200
01/04/2023 17:25
198
22/03/2023 20:44
169
15/03/2023 15:40
148
07/03/2023 17:02
112
27/02/2023 03:33
157
27/02/2023 03:32
98
27/02/2023 03:30
76
27/02/2023 03:28
75
27/02/2023 03:26
100
26/02/2023 11:23
160
26/10/2022 12:55
171
26/10/2022 12:55
94
26/10/2022 12:54
75
26/10/2022 12:52
76
26/10/2022 12:51
90
26/10/2022 12:49
90
26/10/2022 12:48
77
26/10/2022 12:46
70
26/10/2022 12:44
81
26/10/2022 12:42
79
26/10/2022 12:41
83
26/10/2022 12:39
92
26/10/2022 12:37
98
26/10/2022 12:36
79
26/10/2022 12:34
84
26/10/2022 12:33
87
26/10/2022 12:31
91
26/10/2022 12:30
90
26/10/2022 12:28
88
26/10/2022 12:27
102
26/10/2022 12:26
92
26/10/2022 12:24
98
26/10/2022 12:23
100
26/10/2022 12:22
90
26/10/2022 12:20
91
26/10/2022 12:19
85
26/10/2022 12:18
86
26/10/2022 12:15
87
26/10/2022 12:13
106
26/10/2022 12:10
111
26/10/2022 12:07
95
26/10/2022 12:06
109
26/10/2022 12:05
97

Bình luận

Nội dung liên quan