Rose Mallow

27/02/2023 15:41 6.52 K lượt truy cập
Không Phải Tôi Muốn Giả Gái -

Không Phải Tôi Muốn Giả Gái

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Đọc truyện đam mỹ Không Phải Tôi Muốn Giả Gái tại Rosemallow Team !!!
Nội dung truyện Không phải tôi muốn giả gái:
Vì tiền lương gấp ba lần mà trai thẳng Lâm Tử Tranh bỏ xuống gánh nặng tư tưởng, mặc đồ nữ đi làm. Không ngờ, tổng tài Cố Phảng trước giờ không thích phụ nữ vậy mà lại yêu Lâm Tử Tranh bản nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên?! Không phải nghe đồn là tổng tài không gần nữ sắc à, tính hướng đổi rồi sao? “Tổng tài, tiết tháo của anh đâu?!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
31/01/2023 18:58
6
27/02/2023 15:41
0
31/01/2023 18:57
2
27/02/2023 15:40
0
31/01/2023 16:45
145
30/01/2023 18:09
76
30/01/2023 18:07
29
30/01/2023 15:52
60
30/01/2023 15:52
58
05/10/2022 18:49
228
03/10/2022 21:54
213
21/07/2022 17:44
30
21/07/2022 17:43
111
21/07/2022 17:42
69
21/07/2022 17:41
75
21/07/2022 17:40
75
21/07/2022 17:39
82
21/07/2022 17:38
77
21/07/2022 17:37
67
21/07/2022 17:36
65
21/07/2022 17:34
60
21/07/2022 17:33
58
21/07/2022 17:31
78
21/07/2022 17:30
44
21/07/2022 17:28
38
21/07/2022 17:28
45
21/07/2022 17:27
46
21/07/2022 17:26
58
21/07/2022 17:25
46
21/07/2022 17:24
46
21/07/2022 17:24
49
21/07/2022 17:23
54
21/07/2022 17:23
73
21/07/2022 17:22
41
21/07/2022 17:21
41
21/07/2022 17:21
38
21/07/2022 17:20
37
21/07/2022 17:20
41
21/07/2022 17:19
37
21/07/2022 17:19
42
21/07/2022 17:18
43
21/07/2022 17:18
37
21/07/2022 17:17
47
21/07/2022 17:17
37
21/07/2022 17:16
37
21/07/2022 17:16
39
21/07/2022 17:15
33
21/07/2022 17:15
52
31/01/2023 16:48
11
21/07/2022 17:14
38

Bình luận

Nội dung liên quan