Không Bỏ Hành

19/05/2023 18:19 146.48 K lượt truy cập
Câu lạc bộ trường sinh  - 打造了长生俱乐部

Câu lạc bộ trường sinh

Tên khác

打造了长生俱乐部

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Lục Ly làm việc ở Ma Đô, kém cỏi tầm thường, không thấy được hy vọng... Cho tới một đêm mưa, Lục Ly đã có khả năng đặc biệt, anh ấy có thể mua "tuổi thọ" của một vài người, cũng có thể bán "tuổi thọ" cho một vài người. Anh ấy có thể tiến hành "tăng nhanh thời gian" cục bộ, cũng có thể tiến hành "làm chậm thời gian" cục bộ. Vì vậy, Lục Ly bắt đầu dựng nên câu lạc bộ thuộc về "những người trường sinh" đẳng cấp nhất!
Tiếp chap 100 những chap trước đọc ở team khác

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/05/2023 18:19
0
19/05/2023 16:21
354
12/05/2023 19:25
1915
11/05/2023 16:19
1767
04/05/2023 17:34
2724
04/05/2023 15:24
2047
28/04/2023 01:04
2814
27/04/2023 15:46
2368
21/04/2023 02:59
3517
21/04/2023 01:04
2755
16/04/2023 13:40
4667
13/04/2023 13:00
3040
13/04/2023 10:13
2932
12/04/2023 01:05
3383
11/04/2023 22:46
4064
11/04/2023 22:48
2666
10/04/2023 18:26
2488
08/04/2023 23:07
2750
08/04/2023 21:41
2398
08/04/2023 19:47
2570
07/04/2023 04:03
2995
07/04/2023 02:30
2418
07/04/2023 01:35
2418
07/04/2023 00:47
2456
06/04/2023 21:04
2672
05/04/2023 13:22
3100
05/04/2023 11:49
3005
04/04/2023 11:36
3360
01/04/2023 12:47
3476
01/04/2023 02:02
2521
31/03/2023 20:18
2560
30/03/2023 14:43
3160
29/03/2023 20:44
2620
29/03/2023 13:02
1542
28/03/2023 17:46
1447
27/03/2023 20:26
1641
27/03/2023 18:41
2588
26/03/2023 19:29
654
26/03/2023 19:26
546
26/03/2023 19:20
1211
26/03/2023 19:22
1460
26/03/2023 15:23
1500
26/03/2023 15:21
1481
26/03/2023 15:18
1475
26/03/2023 15:16
1471
26/03/2023 15:13
1464
26/03/2023 15:12
1466
26/03/2023 15:09
1443
26/03/2023 15:07
1458
26/03/2023 15:04
1539

Bình luận

Nội dung liên quan