HotTeam

31/12/2022 00:00 1.68 K lượt truy cập
Hệ Thống Công Đức Mạnh Nhất -

Hệ Thống Công Đức Mạnh Nhất

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
21/12/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Mahhua
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . .
Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ?
Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta."
Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/12/2022 23:59
225
31/12/2022 00:00
130
22/12/2022 13:42
118
22/12/2022 13:38
183
22/12/2022 13:38
121

Bình luận

Nội dung liên quan